Centrum Medyczne DORMED w Sulechowie zaprasza na bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne dla osób w wieku aktywności zawodowej (pracujących bądź poszukujących pracy).

Oferujemy: konsultacje rehabilitacyjne i lekarza medycyny pracy, ćwiczenia lecznicze, zabiegi fizykoterapeutyczne (ciepłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) i uzupełniające (masaże lecznicze) z użyciem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie psychologiczne w ramach dwutygodniowego cyklu rehabilitacyjnego w godzinach najdogodniejszych dla Pacjentów.

BEZPŁATNIE, BEZ KOLEJEK, BEZ CZEKANIA.

Z projektu może skorzystać każdy mieszkaniec województwa lubuskiego, który chce jak najszybciej zdiagnozować swoje problemy zdrowotne i uzyskać kompleksowe świadczenia w zakresie rehabilitacji, skorzystać z opinii lekarza medycyny pracy i psychologa pracy. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

POBIERZ:
Wniosek o włączenie do programu
Ankieta wstępna

KONTAKT DO REHABILITACJI:
T 68 506 52 22 wew.3
E rehabilitacja@edormed.pl