Naszym priorytetem jest dbałość o wysoki poziom świadczeń medycznych oferowanych naszym Pacjentom.

Rejestracja osobista
8:00-18:00

Rejestracja tel.
8:00-16:00

Wyznaczone cele realizujemy poprzez:

 1. Indywidualne podejście do pacjenta z uwzględnieniem jego potrzeb i praw.
 2. Systematyczną ocenę i podnoszenie jakości świadczonych usług z uwzględnieniem opinii pacjentów i stron zainteresowanych.
 3. Racjonalną i efektywną gospodarkę zasobami placówki, a w szczególności:
  1. szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  2. unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej i technicznej,
  3. poprawę wykorzystania istniejącej infrastruktury.
 4. Dążenie do zapewnienia komfortowych warunków pracy całego zespołu.
 5. Systematyczną poprawę organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej.
 6. Profilaktykę, promocję zdrowia oraz edukację prozdrowotną.
 7. Rozwój zakresu świadczeń w odpowiedzi na potrzeby rynku zdrowotnego.
 8. Umacnianie stabilnej pozycji pod względem ekonomicznym.
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przy stosowaniu promieniowania RTG.
 10. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz ekspozycji zawodowej poprzez tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników.
 11. Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania poprzez monitoring procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i eliminowanie niepożądanych zdarzeń.

Godziny otwarcia

pn-pt: 8:00-18:00

Sulechów

ul. Bankowa 1