Centrum Medyczne Dormed od 1 grudnia 2022 r. świadczy usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach NFZ.

Zapewniamy:

  • BEZPŁATNE LECZENIE
  • OPIEKĘ NAD CAŁĄ RODZINĄ
  • DOSTĘP DO WYKWALIFIKOWANYCH LEKARZY I PIELĘGNIAREK
  • KOMPLEKSOWE KONSULTACJE I BADANIA
  • NOWOCZESNY SPRZĘT DO BADAŃ
  • PEŁNĄ DIAGNOSTYKĘ DOSTĘPNĄ NA MIEJSCU
  • KOMFORTOWĄ ATMOSFERĘ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w ramach NFZ to część systemu opieki zdrowotnej zapewniająca wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń dostęp do kompleksowych i skoordynowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Do zakresu opieki w ramach POZ należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Zakres świadczeń POZ obejmuje:

– opiekę lekarza POZ (rodzinnego)
– opiekę pielęgniarki POZ
– opiekę położnej POZ

Zapraszamy do Podstawowej Opieki Zdrowotnej NFZ w naszej, prywatnej przychodni, ale na Twoich warunkach!