Medycyna Pracy

Czy wiesz, że każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe badania z zakresu Medycyny Pracy? Centrum Medyczne Dormed jako doświadczony partner pozwala wywiązać się  obowiązków określonych przez przepisy oferując szeroką ofertę działań:

 • Badania Medycyny Pracy: wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne
 • Przegląd stanowisk pracy
 • Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP
 • Monitorowanie i raportowanie ważności orzeczeń lekarskich pracowników
 • Możliwość koordynacji przejęcia dokumentacji medycznej Medycyny Pracy od poprzedniego dostawcy usług medycznych
 • Szybką realizację badań – nawet w ciągu 1 dnia, w 1 placówce

Oddaj zarządzanie Medycyny Pracy w ręce specjalistów – oszczędź czas, zapewnij sobie wygodę i wywiąż się z się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy.

Rejestracja osobista
8:00-18:00

Rejestracja tel.
8:00-16:00

 • lek. med. Elżbieta Sidoruk
  lek. med. Elżbieta Sidoruk spec. medycyny pracy
 • lek. med. Piotr Fabijański
  lek. med. Piotr Fabijański spec. medycyny pracy
 • lek. med. Bronisław Filip
  lek. med. Bronisław Filip spec. medycyny pracy

Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na określeniu predyspozycji pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. Uwzględnia się tu czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy. Pracodawca kieruje na:

Badanie wstępne:

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia

Badanie okresowe:

 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne:

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą 3 egzemplarze skierowania. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.  Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

Badania sanitarno – epidemiologiczne

Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, posiadali „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”. Pracownik jest zobowiązany także do posiadania „Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Godziny otwarcia

pn-pt: 8:00-18:00

Sulechów

ul. Bankowa 1