Centrum Medyczne DORMED rusza z projektem „Rehabilitacja w Sulechowie na rzecz aktywności zawodowej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt skierowany jest do osób aktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie woj. lubuskiego, z często występującymi schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, spowodowanymi sposobem wykonywania pracy zawodowej. Skierowany jest do osób pracujących lub pragnących powrócić do pracy, dzięki podjętej rehabilitacji medycznej w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego.

Każdy Uczestnik projektu otrzyma konsultacje rehabilitacyjne i lekarza medycyny pracy, ćwiczenia lecznicze, zabiegi fizykoterapeutyczne (ciepłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia) i uzupełniające (masaże lecznicze) oraz  wsparcie psychologiczne w ramach 2 -tygodniowego cyklu rehabilitacyjnego w godzinach dla siebie najdogodniejszych.

Z projektu może skorzystać każdy mieszkaniec województwa lubuskiego, który chce jak najszybciej zdiagnozować swoje problemy zdrowotne i uzyskać kompleksowe świadczenia w zakresie rehabilitacji, skorzystać z opinii lekarza medycyny pracy  i psychologa pracy – a wszystko to w jednym miejscu, w krótkim czasie, bez kolejek i BEZPŁATNIE!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

POBIERZ:
Wniosek o włączenie do programu
Ankieta wstępna

KONTAKT DO REHABILITACJI:
T 68 506 52 22 wew.3
E rehabilitacja@edormed.pl